N470 Delft - Zoetermeer

De omgeving langs de N470 is heel divers. Het gebied heeft een grote aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven met een internationale uitstraling, maar voert ook door landelijk gebied. De brede bermen zorgen ervoor dat er veel ruimte is om maatregelen op het gebied van energiebesparing en –opwekking te plaatsen.

De N470 krijgt een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Imflow is een door Dynniq in eigen beheer ontwikkelde verkeersapplicatie, waarmee op basis van meetgegevens en specifieke data het verkeer geregeld wordt. Zo wordt het systeem gevoed met informatie over de hoeveelheid verkeer en de doorstroming daarvan bij kruisingen. In de analyse van de gegevens worden ook zaken als het actuele weer meegenomen. Het doel is een vloeiende verkeersstroom, zonder opstoppingen. Door kruispunten op de N470 gangbaar te houden, voorkomen we filevorming op afritten. Dat levert een veiliger snelwegverkeer op. Kijken we naar CO2-reductie, dan is het logisch dat we willen voorkomen dat op de N470 situaties ontstaan waarbij door filevorming sprake is van steeds optrekken en afremmen. Alleen de verhoogde uitstoot van CO2 door vrachtwagens die steeds moeten optrekken is al zeer onwenselijk. Tel daarbij het extra brandstofverbruik en het tijdverlies door filerijden of stilstand en de optelsom is compleet. Een vloeiende doorgang spaart het milieu en de portemonnee.
Neem contact op
Marchant Infra
Onze projecten